Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

OTOPARKET (“Şirket” olarak da anılacaktır), kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Veri Sorumlusu’dur. Şirket’in iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

E-posta: [[email protected], [email protected]]

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

OTOPARKET uygulaması, kullanıcılara araçlarının park edebileceği uygun alanları bulmalarına ve park etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir uygulamadır. Bu amaçla, Şirket şu kişisel verileri toplamaktadır: Telefon numarası ve E-posta adresi Bu kişisel veriler, kullanıcının hesap oluşturma işlemi için gereklidir ve kullanıcının park alanı araması ve park alanı sahipleriyle iletişim kurması için kullanılır.

 Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi ve Süresi

Şirket, kişisel verileri yasalara uygun olarak, hakkaniyete uygun olarak, açık rıza alarak ve amaçla sınırlı olarak işlemektedir. Kişisel verilerin işlenmesi, otomatik veya otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilebilir.

Kişisel veriler, ilgili kişinin hesabının silinmesi veya uygulamadan çıkış yapması ile sona erecek şekilde saklanacaktır.

 

Kişisel Verilerin Paylaşımı

Şirket, kişisel verileri yasal sınırlar içinde ve KVKK’ya uygun olarak üçüncü taraflarla paylaşabilir. Bu üçüncü taraflar, aşağıdaki kategorilerden birine girebilir:

  • Şirketin hizmet sağlayıcıları: Ödeme işlemcileri, bulut hizmeti sağlayıcıları ve benzeri hizmetler için iş birliği yapılan hizmet sağlayıcıları.
  • Yetkili kurumlar: Şirket, yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için yasal olarak zorunlu kılınması durumunda kişisel verileri yetkili kurumlarla paylaşabilir.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Şirket, kişisel verilerinizi kaybetme, kötüye kullanma, değiştirme, ifşa etme veya erişimini engelleme risklerine karşı uygun güvenlik önlemleri alır. Bu kapsamda, Şirket, kullanıcıların kişisel verilerini güvenli bir şekilde saklamak için uygun teknik ve idari önlemleri alır.

Kullanıcıların KVKK Kapsamındaki Hakları

KVKK kapsamında, kullanıcıların aşağıdaki hakları vardır:

  • Kişisel verilerinin hangi amaçla işlendiğini öğrenme,
  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini ve işlenmişse hangi amaçla işlendiğini öğrenme,
  • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amaçları ortadan kalktığında, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi gibi işlemlerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinin otomatik işleme tabi tutulması nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kullanıcılar, yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için Şirket’in yukarıda belirtilen iletişim bilgilerinden herhangi birini kullanarak başvuruda bulunabilirler.

Değişiklikler

Şirket, KVKK kapsamında yürürlükte olan mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak bu Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle, kullanıcıların zaman zaman bu metni kontrol etmeleri önerilir.

Sonuç olarak, Şirket, kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun olarak işleyecek ve koruyacaktır. Kullanıcıların KVKK kapsamındaki hakları, Şirket tarafından her zaman saygı gösterilecektir.

İletişim

Otoparket ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz varsa, lütfen Şirket’in aşağıdaki iletişim bilgilerinden herhangi birini kullanarak bizimle iletişime geçin:

E-posta: [email protected], [email protected]

 

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi 

Otoparket mobil uygulaması, kullanıcıların gizliliğini koruma konusunda büyük bir önem vermektedir. Bu nedenle, uygulama tarafından toplanan kişisel veriler, KVKK’ya uygun olarak işlenir ve saklanır.

Kullanıcıların paylaştığı kişisel veriler, sadece kullanıcının hesabının silinmesi veya kullanıcının talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kullanıcının talebi doğrultusunda, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işlemleri, en kısa sürede yerine getirilir.

Kişisel verilerin işlenmesi süresi, ilgili yasal düzenlemeler gerektirdiği veya şirketimizin hizmetleri doğrultusunda gerektiği süre kadar devam eder. Bu sürenin sona ermesiyle birlikte, kişisel veriler KVKK’nın ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” ve şirket politikalarımızın öngördüğü şekilde derhal imha edilir.

Kullanıcıların kişisel verilerinin gizliliğinin korunması, Otoparket mobil uygulamasının en temel amaçlarından biridir. Bu nedenle, kullanıcılarımızın gizliliğini korumak için gerekli tüm tedbirler alınır ve kullanıcılarımızın kişisel verilerinin gizliliğini korumak için elimizden gelenin en iyisini yaparız.

Bu Aydınlatma Metni, Otoparket’in KVKK kapsamında kişisel verilerin işlenmesine ilişkin taahhüdünü açıklamaktadır. Kullanıcılar, bu metinde belirtilen bilgileri okuyarak ve anlayarak, Otoparket’in kişisel verilerini işleyişini ve kullanıcıların KVKK kapsamındaki haklarını anlamış olacaklardır.

Kabul Edilmiş Olduğunun Gösterilmesi

Kullanıcıların, Otoparket uygulamasını kullanarak kişisel verilerini paylaşmaları, bu Aydınlatma Metni’ni okuduklarını ve kabul ettiklerini gösterir.

Yürürlük

Bu Aydınlatma Metni, 1 Ocak 2023 tarihinde düzenlenmiştir ve bu tarihten itibaren yürürlüktedir. Metinde meydana gelebilecek değişiklikler, düzenlendiği tarihten itibaren geçerli olacaktır. Bu nedenle, kullanıcıların düzenli olarak Aydınlatma Metnini kontrol etmeleri ve güncellemeler hakkında bilgi sahibi olmaları önerilir.

İlgili Mevzuat

Bu Aydınlatma Metni, KVKK’ya uygun olarak hazırlanmıştır. Uygulamamızın işleyişine ilişkin diğer hukuki hususlar için ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

Sonuç

Otoparket olarak, kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak ve KVKK kapsamındaki haklarını korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu Aydınlatma Metni, kullanıcılarımızın kişisel verilerinin nasıl işlendiğini anlamalarına ve bu konuda bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olacaktır.