OTOPARKET KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Lütfen bu sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz. Bu sözleşmeyi kabul etmek, Otoparket uygulamasını kullanmanız için gereklidir.

Taraflar

Otoparket, [EKLE] (“Şirket”) tarafından işletilen bir mobil uygulamadır. Bu sözleşme, Şirket ve Otoparket kullanıcısı (“Kullanıcı” veya “Siz”) arasında yapılır.

Konu

Bu sözleşmenin konusu, Otoparket uygulaması ile ilgili olarak, Şirket ile Kullanıcı arasında kurulan hukuki ilişkilerin belirlenmesidir.

Kullanım Koşulları

Kullanıcı, Otoparket uygulamasını kullanarak şunları kabul eder:

Otoparket uygulamasını kullanarak, kullanıcılar arasında kredi(puan) karşılığında park yeri paylaşımını sağlayabilirsiniz.

Kullanıcılar, uygulamanın kullanımı sırasında, diğer kullanıcıların haklarına saygı göstermeyi ve uygulamanın amacına uygun şekilde kullanmayı taahhüt ederler.

Kullanıcılar, uygulama aracılığıyla başka kullanıcıların haklarını ihlal etmekten veya uygulamayı kötüye kullanmaktan kaçınmakla yükümlüdürler.

Kullanıcılar, Otoparket uygulamasında paylaştıkları bilgilerin doğru, tam ve güncel olduğunu beyan ederler.

Kullanıcılar, uygulama aracılığıyla gerçekleştirdikleri herhangi bir işlemde, yürürlükteki tüm yasalara ve yönetmeliklere uymakla yükümlüdürler.

Kullanıcı Verilerinin İşlenmesi

Kullanıcı, Otoparket uygulamasını kullanarak Şirket’in, telefon numarası ve e-posta adresi gibi kişisel verilerini toplayabileceğini kabul eder.

Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesi, Şirket’in Otoparket uygulamasının sağlanması, kullanımının kolaylaştırılması, Kullanıcıların kimliklerinin doğrulanması ve hizmetlerin özelleştirilmesi amacıyla gereklidir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Otoparket uygulamasında kullanılan her türlü ticari marka, hizmet markası, logo, veritabanı ve diğer fikri mülkiyet hakları, Şirket’e veya hak sahiplerine aittir. Kullanıcılar, Şirket’in izni olmadan, bu fikri mülkiyet haklarını kullanamazlar veya kopyalayamazlar.

Sorumluluk ve İmtiyazlar

       6.1. Şirket, Otoparket uygulamasının işleyişinde sorumlu olacaktır. Bununla birlikte, Şirket, Kullanıcıların Otoparket uygulamasını kullanması sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu değildir.

6.2. Kullanıcılar, Otoparket uygulamasının kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan tamamen sorumludur. Şirket, Kullanıcıların Otoparket uygulamasını kullanması sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu değildir.

6.3. Kullanıcılar, uygulama aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerde diğer kullanıcıların haklarına saygı göstermekle yükümlüdürler. Otoparket uygulaması, Kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar. Şirket, Kullanıcılar arasındaki iletişimden veya Kullanıcıların uygulama aracılığıyla gerçekleştirdiği işlemlerden sorumlu değildir.

  7.  Gizlilik Politikası

Şirket, Kullanıcıların kişisel verilerinin korunması konusunda büyük bir önem vermektedir. Şirket, Kullanıcıların kişisel verilerini, yürürlükteki yasalara uygun olarak işlemekte ve korumaktadır. Kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi konusunda daha ayrıntılı bilgi, Şirket’in Gizlilik Politikası’nda belirtilmektedir.

Değişiklikler

Şirket, bu sözleşmenin şartlarını, gerektiğinde değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Otoparket uygulaması aracılığıyla Kullanıcılara bildirilir. Kullanıcılar, Otoparket uygulamasını kullanmaya devam ederek, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılırlar.

İletişim

Kullanıcılar, Otoparket uygulaması aracılığıyla Şirket ile iletişim kurabilirler. Şirket ile iletişim kurmak isteyen Kullanıcılar, [[email protected], [email protected]] adresinden e-posta gönderebilirler.

Yürürlük

Bu sözleşme, Kullanıcıların Otoparket uygulamasını kullanması sırasında geçerlidir. Kullanıcılar, Otoparket uygulamasını kullanarak, bu sözleşmenin şartlarını kabul etmiş sayılırlar.

11  Fesih

Kullanıcılar, bu sözleşmeyi herhangi bir zamanda feshedebilirler. Fesih işlemi, Kullanıcıların Otoparket uygulamasındaki hesaplarını silmeleriyle gerçekleşir. Şirket, bu sözleşmeyi, Kullanıcıların herhangi bir ihlali durumunda feshedebilir. Bu durumda, Şirket, Kullanıcının Otoparket uygulamasına erişimini engelleyebilir.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmeden kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözümü için Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanacaktır. Uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

Son Hükümler

Bu sözleşme, tarafların anlaşması ile oluşmuştur. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğunun tespiti, bu hükmün geri kalan hükümlerinin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Bu sözleşme, Kullanıcılar tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

İletişim Bilgileri

Kullanıcılar, Otoparket uygulaması ile ilgili herhangi bir soru, öneri veya şikayetlerini Şirket’e iletme hakkına sahiptirler. İletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Bilinir Adı: Otoparket

E-posta: [email protected], [email protected]

Kullanıcılar, herhangi bir zamanda, yukarıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla Şirket ile iletişime geçebilirler.

Değişiklikler

Şirket, bu sözleşmeyi herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklikler, Otoparket uygulamasındaki kullanıcılara e-posta veya uygulama bildirimleri yoluyla bildirilecektir. Kullanıcılar, değişikliklerin kabul edilip edilmediğine ilişkin bir onay gerektirebilirler. Kullanıcılar, değişiklikleri kabul etmezlerse, Otoparket uygulamasını kullanmaya devam edemezler.

Sözleşmenin Geçerliliği

Bu sözleşme, Kullanıcılar tarafından kabul edildiği andan itibaren yürürlüğe girer ve Otoparket uygulamasının kullanımı sırasında geçerlidir. Kullanıcılar, bu sözleşmeyi kabul ederek, Otoparket uygulamasını kullanırken tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Otoparket uygulamasının kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlıkta, öncelikle taraflar arasında anlaşma sağlanması amaçlanır. Anlaşmazlık halinde, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sonuç

Bu sözleşme, Otoparket uygulamasının kullanımı için geçerli olan tüm koşulları ve hükümleri belirlemektedir. Kullanıcılar, bu sözleşmeyi kabul ederek, Otoparket uygulamasını kullanırken tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar. Şirket, bu sözleşmedeki hükümleri değiştirme hakkına sahiptir ve değişiklikler uygulama bildirimleri veya e-posta yoluyla bildirilecektir. Kullanıcılar, değişiklikleri kabul etmezlerse, Otoparket uygulamasını kullanmaya devam edemezler.

İletişim

Kullanıcılar, Otoparket uygulamasıyla ilgili herhangi bir soru, şikayet veya öneri için Otoparket’in resmi e-posta adresi üzerinden iletişim kurabilirler: [email protected], [email protected]. Şirket, mümkün olan en kısa sürede yanıt verecektir.

Kabul Ediyorum

Kullanıcılar, Otoparket uygulamasını kullanırken bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılırlar. Eğer kullanıcı, bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiyorsa, Otoparket uygulamasını kullanmamalıdır.

İlgili Mevzuat

Bu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı çerçevesinde yürürlüğe konulmuştur ve yorumlanacaktır. Sözleşmede yer alan hükümlerden herhangi birinin yasal veya mahkeme kararı ile geçersiz kılınması, diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez.

Bu sözleşmenin Türkçe sürümü, İngilizce sürümü ile tutarsızlıklar gösterirse, Türkçe sürümü geçerli olacaktır.

Bu sözleşmenin kabulü ile, kullanıcılar Otoparket uygulamasını kullanırken, sözleşmedeki tüm hükümleri ve şartları kabul etmiş sayılırlar.

Bu sözleşme, Otoparket uygulamasının kullanımına dair taraflar arasında yapılmış bir sözleşmedir ve herhangi bir üçüncü tarafın haklarını veya yükümlülüklerini oluşturmaz.

Bu sözleşmenin sonlandırılması veya feshi, bu sözleşmede yer alan hükümlerin devamını sağlamak için gereken hükümlerin etkisini ortadan kaldırmaz.

Sözleşmenin Sonlandırılması

Kullanıcılar, Otoparket uygulamasını kullanmayı istemedikleri takdirde, uygulamayı silerek ve kullanıcı hesaplarını kapatarak bu sözleşmeyi sonlandırabilirler.

Otoparket, bu sözleşmeyi, kullanıcının sözleşmeye uymaması durumunda veya herhangi bir nedenle kullanıcının hesabının askıya alınması veya sonlandırılması durumunda sonlandırabilir.

Çözüm Yolları

Bu sözleşmeden doğan herhangi bir anlaşmazlık veya uyuşmazlık durumunda, taraflar öncelikle sorunu müzakere yoluyla çözmeye çalışacaktır. Ancak, taraflar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda, İstanbul Anadolu Adliyesi mahkemeleri yetkilidir.

Bu sözleşmenin kabulü ile, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde Türk mevzuatı ve Türk mahkemelerinin yetkili olduğu kabul edilmiştir.

Bu sözleşme, taraf tarafların özgür iradeleriyle kabul ettikleri bir sözleşme olup, tarafların bu sözleşmeyi tamamen ve eksiksiz bir şekilde anladıkları ve kabul ettikleri varsayılmaktadır.

24 Mücbir Sebep

Herhangi bir mücbir sebep durumunda (savaş, doğal afet, yangın, grev, lokavt, hükümet düzenlemeleri, vb.) Otoparket, kullanıcılarına herhangi bir sorumluluk kabul etmeksizin uygulama hizmetlerini askıya alabilir veya sonlandırabilir.

Bağlantılı Siteler

Otoparket uygulaması, bağlantılı olduğu diğer sitelerin içeriği veya doğruluğu konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcıların bu sitelere girişleri tamamen kendi sorumlulukları altındadır.

Tazminat

Kullanıcı, Otoparket uygulamasının hizmetlerini kullanması sonucu Otoparket’e zarar verdiği takdirde, Otoparket’in tazminat talep etme hakkı saklıdır.

İletişim Bilgileri

Otoparket ile iletişim kurmak için kullanılacak olan e-posta adresi ve telefon numarası, Otoparket uygulaması içindeki “Destek” veya “Bize Ulaşın” bölümlerinde yer almaktadır.

Diğer Hükümler

Bu sözleşmede belirtilmeyen konular, Türk Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yorumlanacaktır.

Bu sözleşme, taraflar arasında imzalanmış bir sözleşme değildir ve elektronik ortamda kabul edilmiştir. Taraflar, elektronik olarak kabul ettikleri bu sözleşmenin yazılı olarak imzalanmış olsa aynı hükümleri içereceğini kabul ederler.

Kullanıcı, Otoparket uygulamasını kullanarak bu sözleşmeyi tamamen okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.

Sözleşmenin Değiştirilmesi

Otoparket, bu sözleşmedeki hükümleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklikler, kullanıcılara bildirim yapmak suretiyle yürürlüğe girecektir. Kullanıcılar, değişiklik yapıldıktan sonra uygulamanın kullanımına devam etmekle, değişiklikleri kabul etmiş sayılacaklardır.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşme ile ilgili her türlü uyuşmazlıkta, İstanbul (merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlük

Bu sözleşme, kullanıcıların Otoparket uygulamasını kullanmaya başlamalarıyla birlikte yürürlüğe girmiş sayılır.

Bu sözleşme, Otoparket uygulamasının kullanımıyla ilgili tüm hüküm ve şartları kapsamaktadır. Kullanıcıların uygulamayı kullanmaya başlamadan önce bu sözleşmeyi dikkatle okuması ve kabul etmesi gerekmektedir.