GİZLİLİK POLİTİKASI

Burada belirtilen gizlilik politikası ve kullanım koşulları; OTOPARKET’in Google Play Store, Amazon App Store ve IOS App Store’da yayınlanan mobil uygulaması için geçerlidir. Bu uygulamayı mobil cihazınıza yükleyerek, bu metinde yer alan gizlilik politikasını ve kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız. Bu koşulları kabul etmiyorsanız bu uygulamayı mobil cihazınıza yüklemeyiniz.

Otoparket (“Şirket”), kullanıcılarının gizliliğini korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Bu gizlilik politikası (“Gizlilik Politikası”), Şirketin Otoparket uygulaması (“Hizmet”) aracılığıyla topladığı bilgilerin kullanımını açıklar.

 1. TOPLANAN BİLGİLER & BİLGİLERİN KULLANIMI

Şirket, toplanan bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanabilir:

 • Kullanıcıların Otoparket’e erişmesine olanak sağlamak.
 • Kullanıcıların konum bilgilerini kullanarak park yerleri bulmalarına yardımcı olmak.
 • İstatistiksel analiz yapmak ve Hizmetin geliştirilmesi için veri toplamak.

     1.1 BİLGİLERİN PAYLAŞIMI

Şirket, kullanıcıların bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır. Ancak, aşağıdaki durumlarda bilgiler paylaşılabilir:

 • Yasal zorunluluklar gerektirdiği durumlarda.
 • Şirketin yasal haklarını savunması veya uygulaması gerektiğinde.
 • Şirketin müşteri hizmetleri sağlayıcıları veya iş ortakları tarafından sunulan hizmetlerin sunulması için gerekli olduğunda.

      1.2 GÜVENLİK

Şirket, kullanıcıların bilgilerinin güvenliğini sağlamak için uygun önlemleri alacaktır. Bununla birlikte, internet üzerinden iletilen bilgilerin tam güvenliğinin sağlanamayacağını unutmayın.

     3 DEĞİŞİKLİKLER

Şirket, Gizlilik Politikasını zaman zaman güncelleyebilir. 

     4 KABUL

Kullanıcının Hizmeti kullanması, bu Gizlilik Politikası’nı kabul ettiği anlamına gelir. Bu nedenle, Kullanıcıların Gizlilik Politikası’na uygun davranmaları önemlidir. Aşağıdaki şartlar, Kullanıcının gizliliğini korumak için tasarlanmıştır:

 1. Toplanan Kişisel Verilerin Kullanımı: Uygulama yalnızca telefon numarası ve e-posta adresi gibi belirli kişisel verileri toplar. Bu bilgiler, kullanıcının hesabının yönetimi, özelliklerin sunumu ve müşteri desteği sağlamak için kullanılabilir. Şirket, toplanan kişisel verileri başka amaçlar için kullanmayacaktır.
 2. Kişisel Verilerin Gizliliği: Şirket, kullanıcıların kişisel verilerinin gizliliğini korumak için gerekli önlemleri alır. Kişisel verilerin korunması, Şirketin önceliklerinden biridir ve bu verilerin yetkisiz erişim, kullanım, değiştirme veya ifşa edilmesini önlemek için teknik ve fiziksel güvenlik önlemleri alınır.
 3. Kişisel Verilerin İfşası: Şirket, kullanıcının kişisel verilerini herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyecektir. Ancak, kullanıcının açık rızası veya yasal bir zorunluluk durumu söz konusu olduğunda, kişisel veriler üçüncü taraflara ifşa edilebilir.
 4. Gizlilik Politikası Değişiklikleri: Şirket, Gizlilik Politikası’nı zaman zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Kullanıcıya bildirilir ve uygulamada yayınlanarak yayınlanır. Kullanıcıların, Gizlilik Politikası’nın güncel sürümünü düzenli olarak kontrol etmeleri önerilir.
 5. Kullanıcı Hakları: Kullanıcılar, kişisel verilerinin nasıl kullanıldığını öğrenme, düzeltme, silme veya işlenmesini kısıtlama gibi bazı haklara sahiptir. Bu hakları kullanmak için Şirketle iletişime geçebilirler.

Otoparket, kullanıcıların kişisel verilerinin gizliliğine saygı duyar ve verilerin güvenliği için gereken tüm önlemleri alır.

4.3.2. Kullanıcının Hizmetleri kullanması sırasında Şirket, kullanıcının cihazı ve tarayıcısı gibi teknik bilgileri, IP adresi, ziyaret edilen sayfalar, arama sorguları gibi kullanım verilerini kesinlikle toplamaz. 

4.4. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

4.4.1. Şirket, Kullanıcının kişisel verilerini aşağıda belirtilen amaçlarla işleyebilir:

a) Kullanıcının Hizmetleri kullanabilmesi için gerekli olan işlemlerin yapılması

b) Hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve güncellenmesi

c) Kullanıcı taleplerinin yerine getirilmesi

d) Hizmetlerin analizi, araştırması ve istatistiksel değerlendirmesi

e) Kullanıcı deneyimlerinin iyileştirilmesi

f) Şirketin meşru menfaatleri çerçevesinde, Şirketin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması

4.4.2. Şirket, Kullanıcının kişisel verilerini yalnızca açık rızası veya ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde, yasal zorunluluklar veya resmi makamların talepleri doğrultusunda işleyebilir.

4.4.3. Şirket, Kullanıcının kişisel verilerini korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri alır. Bunlar arasında, veri erişiminin kısıtlanması, verilerin depolanması ve saklanması için güvenli ortamların kullanılması, verilerin güvenli bir şekilde aktarılması gibi tedbirler yer alır.

4.4.4. Kullanıcının kişisel verileri, yalnızca belirtilen amaçlar doğrultusunda, belirtilen süreler boyunca işlenir. Bu süreler, ilgili mevzuat ve Şirket politikaları doğrultusunda belirlenir.

4.4.5. Kullanıcının kişisel verileri, işlenmeyecek veya kullanılmayacak olması durumunda silinir veya yok edilir.

4.4.6. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak, Şirket tarafından düzenlenen ve güncellenen “Kişisel Verilerin Korunması Politikası” hükümleri geçerlidir. Bu politikaya uygun şekilde, kullanıcının kişisel verileri işlenir, saklanır ve korunur.

4.5. Şirket, kullanıcının kişisel verilerini, yasal düzenlemelerin gerektirdiği haller haricinde, üçüncü kişilere açıklamaz veya devretmez. Ancak, kullanıcının önceden ve açıkça izni alınmadan, kişisel veriler, hiçbir koşulda ticari amaçlarla üçüncü kişilere satılmaz, kiralanmaz veya devredilmez.

4.6. Kullanıcının Kişisel Verilerinin Korunması

4.6.1. Şirket, bu Gizlilik Politikası kapsamında, kullanıcının kişisel verilerini korumayı taahhüt eder.

4.6.2. Şirket, kullanıcının kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesini, yetkisiz erişimini veya açıklanmasını önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirleri alır.

4.6.3. Şirket, kullanıcının kişisel verilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi güvenliği politikalarını düzenler ve uygular.

4.6.4. Şirket, kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak, Şirket çalışanlarını, iş ortaklarını ve taşeronlarını bilgilendirir ve eğitir.

4.6.5. Şirket, kullanıcının kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla, uygun güvenlik önlemleri alır ve bu önlemleri, teknolojik gelişmelere uygun şekilde sürekli olarak günceller.

4.6.6. Şirket, kullanıcının kişisel verilerinin gizliliği ve güvenliği ile ilgili olarak, mevzuat ve diğer düzenlemelerde öngörülen bilgi saklama, raporlama ve diğer yükümlülüklerini yerine getirir.

4.6.7. Kullanıcı, bu Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümleri kabul etmektedir. Kullanıcının bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen hükümlere uymaması durumunda, Şirket tarafından Hizmetlerin kullanımı askıya alınabilir veya sonlandırılabilir.

4.6.8. Şirket, Gizlilik Politikası’nı güncelleme hakkını saklı tutar. Güncellemeler, Şirket tarafından belirlenen şekillerde Kullanıcıya bildirilecektir. Kullanıcının Hizmetleri kullanmaya devam etmesi, Güncellenmiş Gizlilik Politikası’nı kabul ettiği anlamına gelir.

4.6.9. Kullanıcı, kendisiyle ilgili olarak işlenen kişisel verilerinin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu garanti etmekle yükümlüdür. Kullanıcı, kişisel verilerinde herhangi bir değişiklik olduğunda, bu değişiklikleri derhal Şirket ile paylaşmakla yükümlüdür.

4.6.10. Şirket, kullanıcının kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır. Ancak, internet üzerinden yapılan iletişimlerin tam güvenliği garanti edilemez. Kullanıcı, Şirketin internet üzerinden yapılan iletişimler sırasında ortaya çıkabilecek güvenlik açıklarından sorumlu olmadığını kabul eder.

4.6.11. Kullanıcı, kendisi hakkında işlenen kişisel verileri sorgulama, bu verilerin silinmesi, düzeltilmesi, güncellenmesi veya değiştirilmesi talebinde bulunma hakkına sahiptir. Bu talepler, Şirket’in belirlediği şekillerde gerçekleştirilebilir.

4.6.12. Şirket, kullanıcının kişisel verilerini, bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda, yalnızca işleyecektir. Kullanıcının kişisel verileri, kanunen zorunlu olmadığı sürece, üçüncü şahıslara açıklanmayacaktır. Ancak, kullanıcının açıkça izin vermesi veya kanuni bir zorunluluk olduğu durumlarda, kişisel veriler üçüncü şahıslarla paylaşılabilir.

4.6.13. Bu Gizlilik Politikası, Şirket’in diğer politikalarıyla birlikte ele alınmalıdır. Bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen hükümler, Şirket’in diğer politikalarına aykırıysa, Şirket’in diğer politikaları geçerlidir.

4.6.14. Kullanıcı, bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen hükümleri tamamen anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

Yukarıdaki hüküm ile kullanıcı, bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen tüm koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir. Kullanıcılar, bu Gizlilik Politikası’ndaki hükümlere uymakla yükümlüdürler. Şirket, Gizlilik Politikası’ndaki hükümleri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu nedenle, Kullanıcılar, Gizlilik Politikası’nın güncel versiyonunu düzenli olarak kontrol etmelidirler.

Tamamen %100 bir güvenlik sağlamak mümkün olmadığından, herhangi bir hacklenme veya kötü niyetli saldırı durumunda Şirket, tüm gerekli önlemleri alarak, mümkün olan en yüksek güvenlik düzeyini sağlamak için çalışacaktır. Bununla birlikte, kullanıcıların da hesap güvenliği için uygun önlemleri almaları gerekmektedir.

4.6.16. Şirket, bu Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Şirket tarafından belirlenen şekilde ve tüm kullanıcılara duyurulmak kaydıyla yürürlüğe girer. Kullanıcının devam eden Hizmetleri kullanımı, değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelir.

4.6.17. Bu Gizlilik Politikası’nın herhangi bir hükmü, yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edildiğinde, bu hüküm, mevcut yasaların izin verdiği ölçüde, geçerli yasa hükümleriyle değiştirilecek veya tamamen ortadan kaldırılacaktır.

4.6.18. Şirket, bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen hükümler dışında, Kullanıcının kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşmayacak veya satmayacaktır.

4.6.19. Şirket, Kullanıcının kişisel verilerini korumak için gerekli önlemleri alacaktır. Ancak, Kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliği için hiçbir garanti verilemez ve Şirket, Kullanıcının kişisel verilerinin kaybolmasından, yetkisiz erişimden veya kötüye kullanımdan sorumlu tutulamaz.

4.6.20. Bu Gizlilik Politikası, Şirketin web sitesinde veya Hizmetlerinde yayınlanacak ve güncellenmiş versiyonlar, Şirket tarafından belirlenen şekilde tüm kullanıcılara duyurulacaktır.

5 Kullanıcının Hakları

5.1. Kullanıcılar, Şirketin kendileriyle ilgili olarak topladığı kişisel verilere ilişkin aşağıdaki haklara sahiptir:

5.1.1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme ve bu verilerin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,

5.1.2. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bu verilerin hangi amaçla kullanıldığını öğrenme,

5.1.3. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

5.1.4. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bu verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

5.2. Kullanıcılar, yukarıda belirtilen haklarını Şirketimize yazılı olarak veya diğer kanuni yöntemlerle iletebilirler. Şirket, bu taleplere en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde cevap verecektir.

6 Veri Güvenliği

6.1. Şirket, kullanıcıların kişisel verilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için gereken tüm teknik ve idari önlemleri almaktadır.

6.2. Şirket, kullanıcıların kişisel verilerini yetkisiz erişim, kullanım veya değişikliklere karşı korumak amacıyla güvenlik yazılımları kullanmaktadır.

6.3. Şirket, kullanıcıların kişisel verilerini saklamak için güvenli sunucular kullanmaktadır.

6.4. Kullanıcı, Şirketin Hizmetleri kullanımı ile ilgili olarak, Şirketin veya başka bir üçüncü tarafın sisteminde herhangi bir güvenlik açığı veya kusur tespit etmesi halinde, derhal Şirketi bilgilendirmeyi kabul eder.

6.5. Şirket, kullanıcıların kişisel verilerinin kaybı, hırsızlığı, yetkisiz erişimi, açıklanması, değiştirilmesi veya yok edilmesi risklerini azaltmak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bu önlemler, verilerin doğru, eksiksiz ve güncel tutulmasını, yetkisiz kişilerin erişimini önlemek için gerekli erişim kontrollerini ve kullanıcı verilerinin güvenli bir şekilde saklanmasını içerir.

6.6. Şirket, kullanıcı verilerinin saklanması, işlenmesi ve aktarılması sırasında, tüm yasal yükümlülüklere uymakta ve kullanıcıların kişisel verilerinin korunması konusunda ilgili mevzuat tarafından belirlenen kurallara uygun hareket etmektedir.

6.7. Şirket, kullanıcılara veri güvenliği konusunda yardımcı olmak için, kullanıcı hesaplarına güvenli bir şekilde erişim sağlamak için SMS onayı gibi alternatif yöntemler sunar ve hesaplarını korumak için çeşitli önlemler almalarını önerir.

6.8. Kullanıcılar, kendi hesaplarının güvenliğinden sorumludur ve Şirketin kontrolü dışındaki üçüncü taraf sitelerinde veya uygulamalarda hesaplarının güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler.

6.9. Kullanıcılar, telefon numaralarına erişilememesi veya çalınması durumunda Şirket ile iletişime geçerek gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Şirket, kullanıcıların numaralarına  erişilememesi veya çalınması durumunda, kullanıcının hesabına erişimi engelleyebilir veya hesabın kurtarılması için gerekli adımları atabilir.

6.10. Şirket, kullanıcılara ait kişisel verilerin yetkisiz erişim, değiştirme, ifşa veya silinme gibi durumlardan korunması için gerekli teknik ve idari önlemleri alır.

6.11. Şirket, kullanıcılara ait kişisel verileri yalnızca hizmetlerinin sağlanması amacıyla kullanır ve bu verileri yasalara aykırı bir şekilde üçüncü taraflarla paylaşmaz.

6.12. Şirket, kullanıcıların kişisel verilerini yalnızca yasal zorunluluklar veya kullanıcının açık rızası doğrultusunda, ilgili amaçlar doğrultusunda işler.

6.13. Kullanıcılar, kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak bilgilendirilirler.

6.14. Kullanıcılar, bu Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümleri tamamen anladığını ve kabul ettiğini beyan ederler.

6.15. Şirket, bu Gizlilik Politikası’ndaki hükümleri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler, Şirket tarafından belirlenen yöntemlerle kullanıcılara bildirilir ve yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olur.

6.16. Kullanıcılar, bu Gizlilik Politikası’ndaki değişiklikleri takip etmekle yükümlüdürler. Değişiklikleri takip etmemek, bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen hükümleri ihlal etmek anlamına gelmez.

6.17. Bu Gizlilik Politikası, Şirket’in Hizmetleri’nin kullanımı ile ilgili olarak toplanan ve işlenen kişisel verilerin türleri, amaçları, işleme yöntemleri ve diğer konularda bilgi sağlar.

6.18. Kullanıcı, Şirket’in kişisel verileri toplama, kullanma, işleme ve paylaşma şekli hakkında herhangi bir endişesi olduğunda, Şirket’in veri koruma politikasını açıklayan bilgi sayfalarını incelemek için Şirket ile iletişime geçebilir.

6.19. Şirket, Gizlilik Politikası’nı gerektiği gibi güncelleme hakkına sahiptir. Bu nedenle, Kullanıcının Gizlilik Politikası’ndaki herhangi bir değişikliği takip etmesi ve kabul etmesi tavsiye edilir. Şirket’in Gizlilik Politikası’ndaki değişiklikler, Şirket tarafından yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

6.20. Bu Gizlilik Politikası, Şirket’in Hizmetleri’nin kullanımı ile ilgili olarak toplanan ve işlenen kişisel verilerin türleri, amaçları, işleme yöntemleri ve diğer konuları belirler. Şirket’in bu Gizlilik Politikası’na uygun davranması ve Gizlilik Politikası’nı uygun şekilde güncelleme hakkı saklıdır.

 

7 Sorumluluk Reddi

7.1. Şirket, kullanıcının Hizmetleri kullanması sonucu doğrudan veya dolaylı olarak uğrayabileceği zararlar ve/veya kayıplardan sorumlu değildir.

7.2. Kullanıcının, Şirketin Hizmetleri’ni kullanması nedeniyle doğabilecek herhangi bir zarardan dolayı Şirket, Şirketin yöneticileri, çalışanları, temsilcileri ve bağlı kuruluşları hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7.3. Şirket, kullanıcının Hizmetleri’ni kullanması sonucu oluşabilecek herhangi bir zarar, kayıp veya hasardan sorumlu değildir, bu durumlar kullanıcının kendi sorumluluğunda olacaktır.

7.4. Kullanıcı, Hizmetleri kullanırken herhangi bir yasadışı veya hukuka aykırı faaliyet gerçekleştirdiği takdirde, bu durumun sorumluluğu tamamen kendisine aittir ve Şirket, kullanıcının bu tür faaliyetlerinden dolayı doğabilecek herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

7.5. Şirket, kullanıcının Hizmetleri’ni kullanması sonucu doğabilecek herhangi bir sorun veya anlaşmazlık durumunda, kullanıcının sorunu çözmek için gerekli olan tüm adımları atması gerektiğini hatırlatır.

7.6. Kullanıcının Şirketin Hizmetleri’ni kullanması, bu Gizlilik Politikası’nı ve Şirketin diğer politikalarını kabul ettiği anlamına gelir ve kullanıcının bu politikalara uyması beklenir.

7.7. Şirket, herhangi bir sebeple, kullanıcının hesabının askıya alınması veya kapatılması durumunda, kullanıcının kişisel verilerini ilgili yasalara ve Şirket politikalarına uygun şekilde işleyebilir.

7.8. Kullanıcının hesabının askıya alınması veya kapatılması durumunda, Şirket’in kullanıcının hesabına erişimi engelleme hakkı saklıdır.

7.9. Şirket, kullanıcının kişisel verilerinin yanlış kullanımından veya yetkisiz erişimden kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

7.10. Şirket, kullanıcının kişisel verilerinin yetkisiz kullanımından kaynaklanan herhangi bir hukuki sorumluluktan muaf tutulacaktır.

7.11. Şirket, bu Gizlilik Politikası’nın değiştirilmesi, güncellenmesi veya değiştirilmesinden sorumludur. Şirket, değişikliklerin yayınlanmasından sonra Hizmeti kullanmaya devam eden kullanıcıların bu değişiklikleri kabul ettiğini varsayabilir.

7.12. Bu Gizlilik Politikası’nın herhangi bir hükmü, yürürlükteki yasalar ve diğer mevzuat hükümleri ile çeliştiği takdirde, bu hükümler geçerli olacaktır.

7.13. Kullanıcının bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorusu, önerisi veya şikayeti varsa, Şirket ile iletişime geçebilir.

8 Sözleşme Süresi

 1. Sözleşme, kullanıcının Hizmetler’i kullanmaya başladığı andan itibaren geçerlidir.
 2. Kullanıcı, herhangi bir zamanda sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda, kullanıcının hesabı silinecek ve kişisel verileri, sözleşmenin feshedildiği tarihten itibaren ilgili yasal süreler boyunca saklanacak veya işlenecektir.
 3. Şirket, kullanıcının sözleşmeyi ihlal etmesi veya yasalara aykırı davranması durumunda sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar.
 4. Sözleşmenin feshedilmesi durumunda, kullanıcının Hizmetler’e erişimi derhal sonlandırılacak ve kullanıcının kişisel verileri, sözleşmenin feshedildiği tarihten itibaren ilgili yasal süreler boyunca saklanacak veya işlenecektir.
 5. Şirket, Hizmetler’i herhangi bir zamanda durdurma, askıya alma veya değiştirme hakkını saklı tutar.
 6. Sözleşmenin sona ermesi, tarafların karşılıklı yükümlülüklerinin sona ermesi anlamına gelir. Ancak, sözleşmenin sona ermesi, tarafların mevcut yükümlülükleri veya hakları hakkında herhangi bir etki yaratmaz. Bu kapsamda;
 7. Tarafların, sözleşmenin sona ermesine kadar yaptıkları işlemler, sözleşmenin sona ermesinden sonra da geçerli olmaya devam eder.
 8. Taraflar, sözleşmenin sona ermesi ile birlikte yürürlükten kalkan hükümlere uygun olarak hareket etmeye devam etmekle yükümlüdürler.
 9. Sözleşmenin sona ermesi, tarafların herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü olmadığı anlamına gelir.
 10. Sözleşmenin sona ermesi, tarafların karşılıklı olarak birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülüklerini sona erdirir.
 11. Otoparket, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları metninde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler, Şirket tarafından belirlenen nedenlerle ve Şirket’in takdirinde yapılabilir.
 12.    Değişiklikler yürürlüğe girdiğinde, güncellenmiş Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları metni, Şirket’in web sitesinde veya mobil uygulamasında yayınlanarak kullanıcılara bildirilecektir. Kullanıcının Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları metnindeki değişiklikleri kabul etmemesi durumunda, kullanıcının Otoparket hizmetlerinden yararlanması askıya alınabilir veya sonlandırılabilir.
 13.    Otoparket, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları metninde yapacağı değişiklikleri, değişikliklerin yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacak şekilde yapabilir.

     14   Otoparket, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları metni, Şirket tarafından değiştirilebilir. Bu değişiklikler, kullanım koşullarının yenilenmesi ile hemen devreye alınır ve Son Güncelleme tarihi ile belirtilir. Kullanıcılar, herhangi bir değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Otoparket’i kullanmaya devam etmekle, güncellenmiş Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları metnine uyacaklarını kabul etmiş sayılırlar.

Son Güncelleme Tarihi : 23.04.2023

 

9  VERİ İHLALİ DURUMUNDA ALINACAK ÖNLEMLER

9.2. Şirket, bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda, kullanıcının kişisel verilerini toplar, işler ve saklar. Bu amaçlar, Hizmetlerin sunulması, kullanımı ve iyileştirilmesi ile sınırlıdır.

9.3. Şirket, kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak yürürlükteki kanun ve düzenlemelere uygun davranır.

9.4. Şirket, kullanıcının kişisel verilerini, yalnızca bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda işler ve saklar. Veriler, bu amaçlar dışında kullanılmaz veya başka bir şekilde işlenmez.

9.5. Şirket, kullanıcının kişisel verilerini güvenli bir şekilde saklar ve kayıtlı verilerin doğruluğunu korur. Şirket, kullanıcının kişisel verilerinin kaybı, hırsızlığı veya yetkisiz erişimi durumunda, gerekli önlemleri alır.

9.6. Kullanıcının kişisel verileri, yalnızca Şirket çalışanları veya yetkili temsilcileri tarafından işlenir. Bu kişiler, gizlilik ve veri güvenliği konusunda gerekli eğitimi almış olmalıdır.

9.7. Şirket, kullanıcının kişisel verilerini, yalnızca bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda üçüncü taraflarla paylaşabilir. Ancak, bu paylaşımın yapılabilmesi için kullanıcının açık ve önceden verilmiş bir rızası olması gereklidir.

9.8. Kullanıcının kişisel verileri, yalnızca bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda, belirli bir süre boyunca saklanır. Bu süre, yürürlükteki kanun ve düzenlemelere uygun olarak belirlenir.

9.9. Kullanıcının kişisel verileri, kullanıcının talebi üzerine silinebilir veya düzeltilir. Kullanıcının kişisel verilerinin silinmesi veya düzeltilmesi talebi, yürürlükteki kanun ve düzenlemelere uygun olarak işleme alınır.

9.10. Kullanıcının kişisel verileri, Şirket’in yürürlükteki kanun ve düzenlemelere uygun olarak yapmakla yükümlü olduğu finansal, muhasebe veya diğer işlemlerle ilgili olarak saklanabilir.

9.11. Şirket, kullanıcının kişisel verilerinin güvenliği ile ilgili olarak her türlü önlemi alır, ancak olası bir veri ihlali durumunda, kullanıcıları hemen bilgilendirir ve gerekli önlemleri alır. Veri ihlali sonrasında, Şirket, etkilenen kullanıcılara bildirim yapmak için mevcut yasal gereklilikleri takip eder ve olası zararları en aza indirmek için gerekli adımları atar.

9.12. Kullanıcı, bu Gizlilik Politikası uyarınca Şirket’e sağlamış olduğu kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu kabul eder. Kullanıcının kişisel verilerinin doğru olmadığı veya güncellenmesi gerektiği tespit edilirse, Şirket gerekli düzeltmeleri yapabilir veya kullanıcıya doğru bilgi sağlaması için talepte bulunabilir.

9.13. Kullanıcılar, bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir soruları veya endişeleri olduğunda Şirket ile iletişime geçebilirler. Şirket, kullanıcılara bu konuda yardımcı olmak için elimizden geleni yapacaktır.

10 İstisnai Durumlar ve Kullanıcı Sorumluluğu

10.1. Şirket, park yeri paylaşımı veya devri esnasında ya da bu Hizmet’in kullanımı sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kazadan veya zarardan sorumlu değildir. Kullanıcılar, bu gibi durumlarda tamamen kendi sorumlulukları altında hareket etmektedirler.

10.2. Kullanıcılar, bu Hizmet’i kullanarak herhangi bir yasa veya yönetmelik ihlali gerçekleştirme, diğer kullanıcılara zarar verme veya hizmeti kötüye kullanma gibi durumlarda tamamen kendi sorumlulukları altında hareket etmektedirler.

10.3. Şirket, bu Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’ndaki hiçbir hüküm, kullanıcıların yasal yükümlülüklerinden muafiyet sağlamaz. Kullanıcılar, Hizmet’i kullanarak yaptıkları her türlü işlemin yasallığından tamamen kendileri sorumludur.

10.4. Kullanıcılar, Şirket’in Hizmetleri’nin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya kayıptan tamamen sorumlu tutulacaklardır. Kullanıcılar, bu Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nda belirtilen şartlar ve koşullara uygun hareket etmekle yükümlüdürler.

11 Kullanım Koşulları

 1. 1 Lütfen bu Kullanım Koşullarını (“Koşullar”) dikkatle okuyunuz. Bu Koşullar, Otoparket (“Şirket”) tarafından sunulan hizmetleri kullanarak bu web sitesine veya mobil uygulamaya (“Hizmetler”) erişirken veya kullanırken Şirket ve kullanıcı arasında bir sözleşme oluşturur. Hizmetlerimizi kullanarak, bu Koşulları kabul etmiş olursunuz.
 1. Uygulama sadece park yeri verme ve park yeri arama hizmeti sunmaktadır. Kiralama veya satın alma işlemleri Uygulama tarafından sunulmamaktadır ve kullanıcılar arasındaki ticari işlemler Uygulama’nın sorumluluğunda değildir. Kullanıcılar, park yeri ilanlarına istek gönderebilir ancak bu hizmet için herhangi bir ücret talep edilemez veya ödeme yapılamaz.

12 Hizmetlerimizin Kullanımı

Hizmetlerimiz, park yeri ilanlarının listelenmesi ve arama yapılmasını sağlamak amacıyla kullanıcılarımız için sunulmuştur. Hizmetlerimizi kullanarak, sadece park yeri ilanlarına bakabilir ve park yeri ilanlarına ilgi gösteren kullanıcılarla iletişim kurabilirsiniz. Hizmetlerimiz, park yeri kiralamayı veya satmayı kesinlikle içermez.

13 Hesap Güvenliği

Kullanıcılar, hesaplarının izinsiz kullanımından doğacak zararlardan Şirket’i sorumlu tutamazlar. Kullanıcılar, hesaplarının yetkisiz kullanımını veya herhangi bir güvenlik ihlalini derhal Şirket’e bildirmelidir.

14 İçerik ve Kullanım Sınırlamaları

Hizmetlerimizde paylaşılan içerikler, kullanıcıların kendi sorumluluğundadır ve Şirket tarafından onaylanmaz veya kontrol edilmez. Kullanıcılar, Hizmetlerimizde paylaştıkları her türlü içeriğin yasal olduğunu, başka kullanıcıların haklarını ihlal etmediğini ve Şirket’in itibarını zedelemeyeceğini taahhüt ederler. Kullanıcılar, Hizmetlerimizi spam, reklam veya sahte içerik oluşturmak amacıyla kullanamazlar. Kullanıcılar, Şirket’in yazılı onayı olmadan Hizmetlerimizi veya herhangi bir içeriği başka bir web sitesinde veya uygulamada yayımlayamazlar.

15 Garanti Reddi

Şirket, Hizmetlerimizin doğru, eksiksiz veya güncel olduğu konusunda herhangi bir garanti vermez. Hizmetlerimiz “OLDUĞU GİBİ” sağlanır ve Şirket, açık veya zımni herhangi bir garanti veya koşul olmadan Hizmetlerimizi sağlar. Şirket, Hizmetlerimizi herhangi bir zamanda önceden bildirim yapmadan askıya alma, sonlandırma veya değiştirme hakkını saklı tutar.

E-posta: [email protected]